10.06.2023 9:00
Trvanie do: 10.06.2023 14:00
Podujatie

Literárne potulky Hlohovcom 7

Milí priatelia literatúry a nenáročnej turistiky, siedmy ročník Literárnych potuliek Hlohovcom je predo dvermi.

Uskutoční sa v sobotu 10. júna 2023. Zraz účastníkov je o 9:00 na Námestí sv. Michala v Hlohovci pred hlavným vstupom do farského Kostola sv. Michala Archanjela. Aj tento rok nás čaká šesť nových miest, ktoré vstúpili do románov a básni. Na nich budú známi hlohovskí recitátori i osobnosti kultúrneho a spoločenského života mesta čítať desať diel od desiatich autorov. Na záver podujatia prebehne tradičný kvíz o knižné ceny a záverečný piknik v priestoroch viechy Jašter.

Všetkých vás srdečne pozývame na túto príjemnú prechádzku mestom i jeho chotármi. Spoločne budeme spoznávať históriu nášho mesta prostredníctvom literárnych diel autorov, ktorí tu žili, pracovali a tvorili dejiny Hlohovca tak, ako ich nepoznáme z prác dejepiscov.

Tešíme sa na vašu účasť.