13.03.2024 11:30
Trvanie do: 17.03.2024 23:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Literárna súťaž
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2024

Pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc bola 4. marca 2024 slávnostne vyhlásená súťaž Literárny salón Trnava 2024 – 8. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. Jej cieľom je podnietiť záujem o tvorivé písanie, vytvoriť možnosť konfrontácie literárnych talentov a ponúknuť tvorivý dialóg autorov a erudovaných porotcov.

Súťažiť sa bude v žánri poézia a próza, v troch vekových kategóriách:

1. kategória: od 15 – do18 rokov

2. kategória: od 18 – do 40 rokov

3. kategória: nad 40 rokov

Súťaže sa môže zúčastniť autor s dosiaľ nepublikovanými prácami. Texty, ktoré budú zaslané do súťaže a boli už knižne publikované samostatne alebo ako súčasť elektronického či tlačeného zborníka v inej súťaži, nebudú porotou akceptované.  Každý zúčastnený autor môže zaslať súťažné texty v obidvoch žánroch súťaže - najviac 5 básní a 2 prózy. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami) pri dodržaní požadovanej úpravy dokumentu: Word, font písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Téma príspevkov je ľubovoľná.

V každom ročníku je vyhlásená aj špeciálna téma, v rámci ktorej súťažiaci môžu zasielať tematicky ladené príspevky v ľubovoľnom žánri, v tomto roku znie: Poklady našej záhrady (i v súvislosti s osadením kópie plastiky Jána Koniarka Dievčatko pod sprchou v záhrade knižnice). V rámci vyhlásenej témy udeľuje hlavnú cenu - Cenu župana TTSK – Trnavský samosprávny kraj. Za mimoriadny literárny počin udelí porota aj Cenu Slovenského učeného tovarišstva.

Uzávierka súťaže je 20. augusta 2024.

Viac informácií nájdete na: www.kniznicatrnava.sk.