02.03.2008
Trvanie do: 02.03.2008
Kostol sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove
Podujatie

Literárny večer z tvorby Teodora Križku

literárny večer z  tvorby Teodora Križku, ktorý sa uskutoční v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove dňa 2. marca ( o 18.00 hod.