18.05.2021 15:00
Online
Podujatie

LiteraTour Belehrad: Jana Beňová

Pravidelná diskusia občianskeho združenia literarnyklub.sk s významnými osobnosťami slovenského literárneho života sa koná opäť pre študentky a študentov slovakistiky na pôde Lektorátu slovenského jazyka a kultúry v Belehrade.
Tentokrát však online v utorok 18. mája o 15.00.
---
Pripojiť sa budete môcť na tomto odkaze: https://meet.jit.si/LT_benova
---
Hostkou bude slovenská prozaička a poetka Jana Beňová. Jej román Plán odprevádzania (Café Hyena) získal v roku 2012 Cenu Európskej únie za literatúru a zatiaľ bol preložený do štrnástich jazykov. Je autorkou troch zbierok poézie a štyroch románov.
Jej ostatnou knihou je Flanérova košeľa (8 a pol bratislavských ulíc). Kniha je výsledkom jej pozorovaní, zážitkov a rozhovorov s ľuďmi z ulice.
---
Diskusiu moderuje Marta Součková, literárna kritička a pedagogička na Inštitúte slovakistiky a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove.
V rokoch 2013 až 2017 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade.
---
Podujatie z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia a Literárne informačné centrum.