08.07.2020 19:00
Nová Cvernovka
Podujatie

Madeline Vadkerty v Bratislave. Reportéri v prvej línii

Nenechajte si ujsť diskusiu Madeline Vadkerty a Ivana Kamenca v Novej Cvernovke!

Príďte odhaliť tajomstvá ukryté v našich archívoch spolu s americkou bádateľkou Madeline Vadkerty, autorkou knihy Slovutný pán prezident s podtitulom Listy Jozefovi Tisovi a historikom Ivanom Kamencom.

Jediná nádej. Posledná záchrana. Dobrý otec. Aj takýmito slovami sa obracali mnohí slovenskí Židia vo svojich listoch na prezidenta vojnového Slovenského štátu Jozefa Tisa. Očakávali od neho záchranu, milosť, pomoc v ťažkých chvíľach, do ktorých sa dostali po vydaní rozsiahlych protižidovských zákonov. Listy začínali oslovením: „Slovutný pán prezident...“

Madeline Vadkerty objavila v Slovenskom národnom archíve plné škatule takýchto listov a rozhodla sa pátrať po ďalších osudoch ich pisateľov. Tieto malé dejiny spracovala v knihe Slovutný pán prezident.

„Madeline Vadkerty posunula naše vnímanie a poznávanie procesu holokaustu do novej, u nás dodnes takmer neznámej roviny. Výsledky jej práce patria do kategórie tzv. malých dejín. To znamená, že sa nevenuje problematike holokaustu na Slovensku len v jeho „horných poschodiach“, teda na úrovni oficiálnej vládnej politiky, ale sleduje individuálne osudy a pohnútky jednotlivcov, ktorí sa listami obracali na prezidenta Jozefa Tisa, aby ich oslobodil, teda, aby im udelil výnimku spod krutých dôsledkov protižidovského zákonodarstva.“
Ivan Kamenec, historik

Aké osudy postretli pisateľov týchto listov? O čo ho v nich žiadali? A kto vôbec mohol získať výnimku? Madeline Vadkerty nám odkrýva tragické príbehy a popritom nás sprevádza aj svojím výskumom, a tak sa celkom prirodzene stávame svedkami otvárania nezahojených bolestivých rán našej nedávnej histórie.

Beseda je súčasťou putovného festivalu reportážnej literatúry Reportéri v prvej línii, ktorú z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

Srdečne vás pozývame do Nová Cvernovka!

Viac o knihe Listy Jozefovi Tisovi nájdete tu: www.absynt.sk/slovutny-pan-prezident

Pôvodné marcové podujatie bolo odložené kvôli núdzovým opatreniam.