12.10.2005 18:00
Štúdio 12 na Jakubovom námestí v Bratislave
Podujatie

Misky strieborné, nádoby výborné

 
Pozývame Vás na predstavenie hry 
Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné
v uvedení Rado/sť/dajného divadla z Kláštora pod Znievom  
12. 10. 2005 o 18. 00 hod. 
v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí č. 12Zároveň sa uskutoční prezentácia knihy  Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné, ktorá vyšla v L. C. A. 

 Adelka: Ja som sa nevydala. Deti nemám. Zomrela som veľmi mladá, no už ako stará dievka. Na suchoty. Môj milý hádzal vrúcne pohľady na iných mladoňov. Všetko, čo v živote robil, robil s mužmi. Ideály s nimi zdieľal, revolúcie prehrával, noviny vydával, proti Budapešti sa s Viedňou spojil, písal si s nimi, načo boli pre neho ženy na svete? Na ťarchu. Aby sa nepovedalo, tak sa aj dva razy zaľúbil. Ale mal smolu. Obe sme sa do neho vzápätí zaľúbili tiež, takže sa nemal na čo vyhovoriť. A predsa sa vyhovoril. Na národ, na ľud, na budúcnosť... Vybabral s nami.

     Hurban: Štúr, keď zbadal v škole pod prednáškami daktorú peknú tvár mládencovu, výrazné oko, pilnú myseľ a nepozoroval ho predtým v tých kruhoch svojich, vyzvedal sa po ňom, odporúčal ho pozornosti priateľov a staral sa, ako by ho dostal k štúdiám národným. A k tomu sokolie jeho oko ešte striehlo, kde ktorý talent by polapiť a do svojich krážov uviesť mohol