17.01.2018 16:00
Trvanie do: 17.01.2018
Priestory budovy bývalej konskej železnice na Krížnej 33
Podujatie

Novomestské poklady 2017

Pozývame Vás na prehliadku prác amatérskych autorov novomešťanov vo veku 50 a viac rokov v kategóriách poézia, próza, výtvarné diela a zastarané techniky ručných prác.
Vstup zdarma.

Projekt bol financovaný mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto.