12.12.2017 16:00
Trvanie do: 12.12.2017
Kaviareň LuCaffé, Nám. 1. mája 18, Bratislava
Podujatie

Oslava s Teleránom - uvedenie knihy receptov

Osobnosti Telerána predstavia a uvedú do života knihu receptov Oslavujeme s Teleránom.