02.03.2020 8:30
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Pavol Rankov beseduje s deťmi v Trnave

Stretnutie detí so slovenských spisovateľom Pavlom Rankovom

Čas a miesto: 2. marca o 8.30 hod. v oddelení pre deti Knižnice JF v Trnave