28.03.2019 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova ulica č. 1 v Trnave
Podujatie

Poézia v próze a próza v poézii

Stretnutie milovníkov poézie v rámci cyklu TRNAVSKÁ POETIKA.

Hostia: Renáta BojničanováMária Bátorová
Hudba: Jana Andevská
Moderujú: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Uskutoční sa v čitárni knižnice.