11.04.2006 10:50
Univerzita Komenského v Bratislave
Podujatie

Prednáška Dr. Alejandra Hermidu de Blas

P    O   Z   V  Á   N   K   A

Klub nezávislých spisovateľov

a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK

vás pozývajú

na prednášku madridského literárnovedného slovakistu a prekladateľa slovenskej literatúry,

čestného člena Klubu nezávislých spisovateľov

Dr. Alejandra Hermidu de Blas

 

Hraničná poézia

 

(Lyrika Milana Rúfusa z prelomu tisícročí).

 

 

Podujatie sa uskutoční v utorok 11. apríla 2006 o 10. 50 hod. v budove UK

na Šafárikovom námestí  v posluchárni S 2.