04.04.2006 10:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prednáška profesora Michela Sicarda

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku
Univerzitná knižnica v Bratislave

Prednáška s diskusiou

Michel Sicard, profesor na Univerzite v Paríži I Panthéon-Sorbonne
člen vedeckej skupiny vizuálneho umenia

Fotografia a filozofia

Utorok 4. apríla 2006 o 10.oo hod.
Univerzitná knižnica,  «Auditorium»", Ventúrska 11, Bratislava


www.ifb.sk, www.ulib.sk

- Simultánne tlmočenie do slovenčiny zabezpečené -