28.05.2014 17:00
Trenčín
Podujatie

Predstavenie publikácie Triedni nepriatelia IV

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
v zriadovatefskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Hlbiny s. r. o.

Vás pozývajú na predstavenie publikácie

Rudolf Dobiáš
TRIEDNI NEPRIATELIA IV

v stredu 28. 5. 2014 o 17.00 h v kongresovej sále
Trenčianskeho samosprávneho kraja
v Trenčíne 
ul. K dolnej stanici 7282/20A

S príhovormi vystúpia:
Gabriela Smolíková • František Mikloško • Miroslav Cipár, akad. maliar
a zostavovateľ knihy Rudolf Dobiáš

Ukážku prečíta: Janka Poláková

Grafická pozvánka