04.09.2017 17:00
Trvanie do: 04.09.2017
Letná čitáreň U červeného raka, Bratislava
Podujatie

Prezentácia časopisu Romboid

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) a Mestská knižnica v Bratislave Vás pozývajú na prezentáciu časopisu Romboid.
Účinkujú: Mária Bátorová, Jaroslav Vlnka a Peter Naščák
Ukážky: Martin Chudík, Vladimíra Komorovská, Ivo Pospíšil, Marián Šidlík
Sprievodné slovo: Peter Gregorík