07.12.2006 14:15
Univerzita Komenského v Bratislave
Podujatie

Prezentácia kníh Z. Kiczkovej a Etely Farkašovej

Prezentácia nových publikácií

Zuzana KICZKOVÁ: Pamäť žien. O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovoroch

Etela FARKAŠOVÁ: Na ceste k ,,Vlastnej izbe"

Podujatie sa uskutoční na Univerzite Komenského v prístavbe na 4. poschodí v miestnosti N 424