13.10.2008 16:00
Prešporské kasíno, Klariská 7, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Borisa Filana Bratislavské krutosti

Boris Filan a Vydavate stvo SLOVART

si Vás dovoľujú pozva

na uvedenie knihy

Bratislavské krutosti

13. októbra 2008 o 16 .00 hod.

Prešporské kasíno

Klariská 7, Bratislava

BRATISLAVSKÉ KRUTOSTI

Vydavateľstvo SLOVART, Bojnická 10, Bratislava

Tel.: (02) 4920 1832, Fax: (02) 4920 1899

E-mail: wells@slovart.sk, lipovsky@slovart.sk