31.01.2006 18:00
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Franza Kafku Poviedky

Prezentácia knihy Franza Kafku Poviedky, ktorá vyšla v preklade Milana Žitného vo vydavateľstve Kalligram.