21.05.2007 18:00
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Krok za krokom po Turecku

Prezentácia knihy Krok za krokom po Turecku autora Ľubomíra Križana a oficiálna inaugurácia Lektorátu rureckého jazyka a kultúry na UK v Bratislave.