28.03.2007 10:30
Dom športu, Junácka 6, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Kronika športu 2006

Vydavateľstvo ŠPORT PRESS, spol. s r. o.,

si Vás dovoľuje pozvať na krst knihy

KRONIKA ŠPORTU 2006

vydanej v spolupráci

s Ministerstvom školstva SR

Krst knihy sa uskutoční

v stredu 28. marca 2007 o 10.30 h

v priestoroch kaviarne

Domu športu (v zadnej miestnosti)

na Junáckej ulici 6 v Bratislave

Prof. Ing. JÁN MIKOLAJ, CSc.

minister školstva SR

JUDr. PAVEL ŠÍPKA

riaditeľ Šport pressu