04.09.2013 16:00
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Prezentácia knihy Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti

Prezentácia knihy Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti, v ktorej sa 61 autorov rôznych generácií a rozličných profesií zamýšľa nad vývojom slovenskej a českej spoločnosti od rozdelenia ČSFR. Za kolektív autorov bude v Trenčíne diskutovať sociológ, spisovateľ, diplomat a editor knihy Doc. PhDr. Martin Bútora.