15.12.2005 15:30
DK Kramáre na Stromovej 10 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Petra Kováčika Ešte raz o vojne a hrdinoch

Knižnica Bratislava - Nové Mesto

a Klub seniorov Stromová 18.

s r d e č n e   p o z ý v a j ú

na uvítanie novej knihy spisovateľa a dramatika

PETRA KOVÁČIKA

" EŠTE RAZ O VOJNE A HRDINOCH "

Knihu uvedie PhDr.A. Šikulová,

scénické čítanie Jozef Šimonovič.

Podujatie doplnia slovom na cestu pozvaní hostia

Autor prítomným rád podpíše výtlačky svojej novej knihy.

Uvítanie novej knihy sa uskutoční 15. 12. 2005 (vo štvrtok)

o 15,30 hod. v Dome kultúry na Stromovej 18.

Tešíme sa na Vašu účasť