31.01.2008 17:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Shalom

Prezentácia knihy Shalom, výberu z tvorby židovských autorov slovenského pôvodu.