21.11.2007 16:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy Stratené slovenské poklady 2

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Matica slovenská a jej vydavateľstvo

s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

si Vás dovoľujú pozvať na autorský večer

Milan Vároš

Stratené slovenské poklady 2

(Osudy našich umeleckých diel a pamiatok – najmä v maďarských múzeách a galériách)

úvodné slovo Jozef Markuš  l Stanislav Muntág  l Ivan Szabó l spev Ivan Ožvát l Vladimír Dobrík l umelecký prednes Eva Kristínová l Dušan Jamrich l Jozef Šimonovič l fujara a gajdy Milan Rusko l Peter Štrelinger

v stredu 21. novembra 2007 o 16.00 h  l Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava