07.11.2007 18:00
Café Curiosities /budova SNM, vchod od Dunaja/ v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Viery Lubošinskej Indický denník

Vážení priatelia,

 

         dovoľujeme si Vás pozvať na ďalšie stretnutie India klubu, tentoraz s indolóžkou PhDr.  A n n o u    R á c o  v o u  CSc., ktorá  sa roky venuje Indii v rámci programov Ústavu orientalistiky SAV. Témou stretnutia bude objemná a krásne vydaná kniha:

 

Viera Lubošinská: Indický denník

 

                  

Stretnutie sa uskutoční v stredu 7. 11. 2007 o 18,00 hod. v Café Curiosities /budova SNM, vchod od Dunaja/.

Jedinečnou publikáciou s množstvom fotografií nám Viera Lubošinská  /1897 – 1978/ manželka riaditeľa piešťanských kúpeľov, približuje zlomové obdobie v indických dejinách – posledné roky britskej nadvlády a boj Indie za nezávislosť. Autorka so svojim manželom prežila obdobie rokov 1938 – 1945 na dvore jedného z najvýznamnejších kniežat – navába z Bhópalu a mala možnosť bezprostredne sledovať a svojim spôsobom byť účastná života plného lesku, bohatstva, slávy, ale aj íntríg.

Anna Rácová spolu s ďaľším vedeckým pracovníkom Ústavu orientalistiky a členom India klubu Dušanom Deákom sa zaslúžili o vecnú, faktografickú a štylistickú úpravu, sú autormi zasväteného úvodu, takže publikácia znesie najvyššie hodnotenie ako jedinečný príspevok k histórii Indie a zároveň aj k neznámym epizódam slovensko-indických vzťahov.