16.11.2017 16:30
Trvanie do: 16.11.2017
Gondova 2, č. dv. 236
Podujatie

Prezentácia publikácie Filozofi v Novembri

Prof. Valér Mikula predstaví publikáciu s názvom Filozofi v Novembri, ktorú sám zostavil. Účasť na diskusii prisľúbili aj aktéri novembrových udalostí, vtedajší študenti a pedagógovia.
Publikácia obsahuje archívne dokumenty, prepis zvukových záznamov z fakultných mítingov, novinové články a spomienky aktérov na udalosti konca novembra a decembra 1989. Text dopĺňajú dobové dokumentárne fotografie.
Profesor Valér Mikula, zostavovateľ publikácie, pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Nežnej revolúcie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorá vtedy patrila medzi dôležité centrá demokratizačného pohybu.