06.02.2009 16:00
Účelové zariadenie MK SR na Bielej ulici v Bratislave
Podujatie

Prezentácia publikácie Jaroslava Miklovica Stará Pazowa

Prezentácia publikácie Jaroslava Miklovica Stará Pazowa, ktorá mapuje históriu založenia Starej Pazowy a prináša dobové dokumenty. Kniha je v srbskom jazyku.