03.03.2006 18:00
Kníhkupectvo Ex Libris na Michalskej 4 v Bratislave
Podujatie

Slávnosť knihy O karikatúre

Kornel Földvári

Slávnosť knihy „O karikatúre”
Krstný otec: Dušan Dušek. Spieva: Peter Lipa
Ďalší hostia: Tomáš Janovic a karikaturisti