23.09.2008 14:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Slávnostné odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru 2007

25.9.2008 o 14. hod. sa v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. 9 bude  konať  slávnostné odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru 2007, ktoré každoročne udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú

a odbornú literatúru a počítačové programy LF.