08.11.2017 14:00
Univerzitná knižnica KU v Ružomberku
Podujatie

Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

Prezentácia kolektívnej monografie Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku.

Monografia autorského kolektívu Eva Veselovská – Rastislav Adamko – Janka Bednáriková predkladá najdôležitejšie poznatky a vyhodnotenia vzácnych stredovekých rukopisov z časového obdobia od druhej polovice 9. storočia do začiatku 16. storočia. Jedná sa o prvú reprezentatívnu publikáciu prameňov stredovekej hudobnej kultúry Slovenska.