16.09.2014 14:30
Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Ateliér Milana Sládka Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica
Podujatie

Tajomné pramene v nás

Literárno-hudobné pásmo s literárnymi vedcami: prof. Evou Fordinálovou, Dr. Jánom Gallikom a Mgr. Martinou Zajíčkovou, PhD.