21.03.2024 17:00
Slovenská národná galéria
Podujatie

Uvedenie knihy a prednáška Edit András: Kulturní převlékání. Umění na troskách socialismu a na vrcholcích nacionalismu

Edit András: Kulturní převlékání. Umění na troskách socialismu a na vrcholcích nacionalismu.
štvrtok 21. 3. 2024 o 17:00
Slovenská národná galéria - výstavná sála III. na prvom poschodí átria
 
Katedra teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Slovenská národná galéria Vás pozývajú na uvedenie knihy maďarskej historičky umenia Edit András, ktorú vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Pri tejto príležitosti Edit András prednesie verejnú PREDNÁŠKU „Cover to Cover", čo je anglický idióm, ktorý znamená prečítať niečo od začiatku do konca. Edit András ho používa v prenesenom význame, to znamená, že knihu predstaví prostredníctvom možných návrhov obálky, o ktorých diskutovala s vydavateľom. To dáva dobrú príležitosť nahliadnuť do niektorých kapitol knihy v kombinácii dvoch rôznych prístupov. Zároveň to divákom umožní nahliadnuť do zákulisia tvorby knihy a riešenia vzniknutých dilem. Prednáška bude zameraná na priblíženie vývoja maďarskej kultúrnej scény v posledných dvoch desaťročiach a predstavenie vývoja stredoeurópskeho umenia v 21. storočí.

Prednáška a diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku a večer bude moderovať Daniel Grúň (VŠVU) a Lucia Gregorová Stach (SNG), za účasti riaditeľa GMU Františka Zachovala.

KNIHA je druhou publikáciou edície Stredná a východná Európa, v ktorej sa Galéria moderného umenia zameriava na dejiny umenia stredoeurópskeho regiónu. Kniha má podobu prekladu vybraných častí kníh Edit András Kulturális átöltözés. Müvészet a szocializmus romjain (Kultúrne prezliekanie: Umenie na troskách socializmu, 2009) a Határsértö képzelet. Kortárs müvészet és kritikai elmélet Európa keleti felén (Hranice predstavivosti: Súčasné umenie a kritická teória vo východnej Európe, 2023). Kniha ponúka autorkine úvahy o vývoji kultúry a výtvarného umenia v Maďarsku za posledné dve desaťročia.

Výtlačky aktuálnej knihy Edit András, ako aj prvej knihy zo série Významy modernizmu Piotra Piotrowského bude možné zakúpiť so zľavou.

EDIT ANDRÁS (*1953) je maďarská historička umenia a kritička, vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia Centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied v Budapešti a hosťujúca profesorka na Katedre histórie Stredoeurópskej univerzity (CEU) vo Viedni. Vo svojom výskume sa zameriava na moderné a súčasné umenie a teóriu v strednej a východnej Európe so zameraním na rodové otázky a sociálnu a politickú angažovanosť, nacionalizmus a postsocialistickú transformáciu.

Prednáška je realizovaná v rámci grantového projektu KEGA 001 VŠVU – 4/2022 Súčasné myslenie o výstavách a kurátorstve, v rámci kurzu Kurátorské štúdiá na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.