19.04.2017 18:00
Galérie Umelka, Dostojevského rad, Bratislava
Podujatie

Uvedenie knihy Urbanistický atlas Bratislavy

Prezentácia publikácie Urbanistický atlas Bratislavy v stredu 19. apríla o 18:00 hod. Galérie Umelka (Dostojevského rad 2, Bratislava) Tvorcami atlasu sú architekti Peter ŽalmanPeter Gura.

Urbanistický atlas Bratislavy mapuje urbanistický rozvoj nášho hlavného mesta v 20. storočí, predovšetkým ostatných 25 rokov. Renomovaný architekt Peter Žalman, ktorý stojí aj za vznikom múzea Danubiana, zozbieral plány architektov z minulosti a ponúka vlastnú víziu urbanistického konceptu Bratislavy ako aglomerácie: „Naším cieľom je osloviť nielen odbornú verejnosť: architektov, urbanistov, staviteľov, projektantov, pracovníkov verejnej správy, ale aj laickú verejnosť: aktivistov, študentov, nastupujúcu generáciu, ktorá má záujem o urbanizmus a architektúru.

Atlas obsahuje niekoľko listov veľkosti A2 s textovými a grafickými úvahami k téme, obrázky, mapy a škice. Jednotlivé časti sa venujú vývoju mesta v 20.storočí, panelovej výstavbe v rokoch 1950-1990, priemyselným zónam, územným plánom a ich zmenám, automobilovej a koľajovej doprave a v neposlednom rade vízii do budúcnosti. Atlas ponúka aj varianty nového členenia Bratislavy.