24.07.2006 20:30
Františkánsky kostol v Bratislave
Podujatie

Večer poézie Teodora Križku

Chrámové koncerty

 

R O S A   Z   P A V U Č Í N

Literárno-hudobný večer z poézie

TEODORA KRIŽKU

K 50. narodeninám básnika

Mesto Bratislava

si Vás dovoľuje pozvať

v rámci Kultúrneho leta

na večer poézie

popredného básnika

TEODORA KRIŽKU

so sprievodom organovej hudby

v réžii Hildy Michalíkovej,

ktorý sa uskutoční

dňa 24.  7. 2006

o 20.30 hod.

vo františkánskom kostole

na Františkánskom námestí

v Bratislave.

Tvorbu básnika predstaví

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.

Recitujú Jozef Šimonovič a Mária Schlosserová.

Večer bude spojený

s prezentáciou a predajom

práve vydanej knihy básnika

SRDCE SIZYFOS