19.02.2024 19:00
Podujatie
Wave centrum nezávislej kultúry

Večer s Artforom Prešov: Peter Juščák

Spisovateľ a publicista P. Juščák bude hovoriť o jeho najnovšej knihe Desaťkrát Gulag, kde zachytil príbehy Sloveniek a Slovákov, ktorí boli zo svojich domovov zavlečení do pracovných
táborov GULAG v ZSSR.

Vstup na besedu je voľný, tešíme sa na vás!