08.09.2014
Trvanie do: 08.09.2014
Rakúske kultúrne fórum v Bratislave
Podujatie

Večer venovaný Franzovi Kafkovi

Festival Kafkove Matliare, ktorého organizátorom je Klub nezávislých spisovateľov, sa bude v tomto Kafkovom roku (90. výročie jeho smrti) konať na štyroch miestach: vo Vysokých Tatrách, vo Viedni, v Prahe a v Bratislave, v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra, kde sa 8. septembra o 18.00 hod. uskutoční podujatie venované osobnosti a dielu tohto jedinečného pražského nemeckého autora. Prof. Ladislav Šimon bude hovoriť o telesnosti v Kafkovej próze, Dr. Manfred Müller, predseda Rakúskej spoločnosti F. Kafku, rozpovie o posledných týždňoch Kafkovho života a Milan Richter priblíži úryvkami zo svojej divadelnej hry „Z Kafkovho Pekloraja“ pobyt tohto spisovateľa v sanatóriu Matliare vo V. Tatrách.