20.05.2019
Trvanie do: 30.06.2019
Podujatie

Verše pre Annu Vydrovú 2019

Tekovská knižnica v LeviciachNezisková organizácia Anny Vydrovej

vyhlasujú

1. ročník súťaže vo vlastnej tvorbe poézie

VERŠE PRE ANNU VYDROVÚ

Súťažné práce zasielajte do 30.6.2019 na emailovú adresu noannavydrova@gmail.com

  • zapojiť sa môžu žiaci SŠ a dospelí, nepublikovaní autori
  • do predmetu správy zadajte názov súťaže
  • každý môže zaslať maximálne 3 básne, ktoré musia byť podpísané menom a priezviskom
  • zapojením sa do súťaže súhlasíte s publikovaním svojich básní

Vyhlásenie výsledkov bude uverejnené 1.9.2019 na www.noav.sk

Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční dňa 12.10.2019 počas podujatia Dni našej poézie v Leviciach

Z jednotlivých kategórií budú ocenené prvé tri miesta

1. miesto – čítačka + 50 eurová poukážka do kníhkupectva Panta Rhei + 10 kníh
2. miesto – 30 eurová poukážka do kníhkupectva Panta Rhei + 10 kníh
3. miesto – 10 eurová poukážka do kníhkupectva Panta Rhei + 10 kníh