13.03.2023 14:00
Podujatie
Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava

Vydavateľstvo VEDA SAV pozýva na prezentáciu: Interdisciplinarita a komparatistika v literárnej vede

Interdisciplinarita a komparatistika v literárnej vede

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
 

Kontexty a komparatistika v literárnej vede. (Model interpretácie alternatívneho umenia). Contexts andf Comparison in Literary Studies (A Model of Interpretation of Alternative Art. Bratislava: VEDA SAV 2022)

Vedecké komentáre:
prof. PhDr. Táňa Sedová, CSc.
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
doc. PhDr. Ján Gallik, PhD.
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

V monografii ide o teoretické zhrnutie možností interpretácie literárneho textu a skúmanie jeho kontextov, z čoho sa odvíja interdisciplinárny výskum v súvislosti s literárnou vedou. K základnému teoretickému inštrumentáriu patrí tiež identifikácia znakov literárnej moderny ako strešného pojmu a postupy literárnej komparatistiky.