15.03.2014
Podujatie

Zlatá priadka

Literárne informačné centrum Bratislava, časopis Slniečko,
Mestská knižnica mesta Piešťany, vydavateľstvo Buvik
a Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá

vyhlasujú LITERÁRNU A VÝTVARNÚ SÚŤAŽ
pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ, ŠZŠ a ZUŠ

pri príležitosti 95. výročia narodenia
spisovateľky Márie Ďuríčkovej

Zlatá priadka

Mária Ďuríčková

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

• výtvarnou formou stvárniť vybraný príbeh, rozprávku alebo povesť z tvorby Márie Ďuríčkovej
• výtvarné práce môžu byť zhotovené ľubovoľnou technikou vo formáte A3
• literárnou formou stvárniť postavu najobľúbenejšieho rozprávkového hrdinu z kníh Márie Ďuríčkovej
• literárne práce môžu byť napísané vo forme poézie alebo prózy v maximálnom rozsahu jednej strany formátu A4

KAŽDÁ SÚŤAŽNÁ PRÁCA MUSÍ OBSAHOVAŤ NASLEDUJÚCE ÚDAJE:

• názov knižky alebo stvárneného príbehu, povesti alebo rozprávky Márie Ďuríčkovej
• meno a priezvisko žiaka
• adresu bydliska
• triedu a adresu školy
• meno pedagóga

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

1. kategória - žiaci ZUS
2. kategória - žiaci základných škôl, špeciálnych škôl a školských klubov detí

Súťažné práce môžete zasielať poštou alebo osobne priniesť na adresu:
Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany,
prípadne v elektronickej forme poslať na adresu dzambazovic zavináč kniznica.sk

UZÁVIERKA SÚŤAŽE:
15. marca 2014

Odborná porota udelí Hlavnú cenu v každej kategórii literárnej aj výtvarnej súťažnej disciplíny. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční v máji na vernisáži súťažných prác v rámci rozhlasového festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe v Mestskej knižnici mesta Piešťany.

Grafická pozvánka