31.05.2017 18:00
Lisztov pavilón, Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská 1
Podujatie

Zrkadlo ruže

Prezentácia knihy Mila Haugová vo výbere Rudolfa Jureka, ktorú pri príležitosti autorkinho životného jubilea vydalo vydavateľstvo Skalná ruža, bude za účasti autorky, zostavovateľa a ďalších hostí v Lisztovom pavilóne Univerzitnej knižnice v Bratislave. Program moderuje Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra, básne Mily Haugovej, ktoré zhudobnil skladateľ Vladislav Slnko Šarišský, bude sám interpretovať, básne prednesie herečka Lucia Hurajová.

Podujatie pripravili Literárne informačné centrum, Klub nezávislých spisovateľov, vydavateľstvo Skalná ruža a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Keďže podujatie bude v komornom prostredí Lisztovho pavilónu, prosíme záujemcov, aby svoju účasť potvrdili mailom na adresy: babikova@litcentrum.sk alebo kuniak@telco.sk