Recenzia
16.11.2005

22 biblioglosár 2005

Biblioglosár

Studia Academica Slovaca 34

Zborník prednášok autorov: E. Abrahámová, J. Bosák, J. Dolník, J. Mlacek, O. Orgoňová, J. Bakošová, J. Pekarovičová, M. Sedláková, J. Skladaná, J. Štefánik, E. Tibenská, Ľ. Blažencová, A. Bokníková, L. Čúzy, Z. Kákošová, E. Krčméryová, D. Kročanová-Roberts, E. Tkáčiková, M. Vojtech, T. Vráblová, J. Baďurík, V. Fekete, H. Hlôšková, P. Macho, M. Mistrík, L. Mlynka, Z. Škovierová

Bratislava, Stimul 2005

V zborníku prednášok z letnej školy slovenského jazyka a kultúry sú zastúpené texty z oblasti lingvistiky, literárnej vedy, divadelnej vedy, histórie a etnológie. Zborník je určený predovšetkým pre zahraničných slovakistov a slavistov, ale podnetný  môže byť aj pre širokú verejnosť či slovenskú akademickú obec. Celkovo sa v zborníku nachádza dvadsať šesť štúdií a je rozdelený do troch častí. Prvý diel sa zaoberá jazykovedou (má prierezový charakter), druhý literárnovednými problémami a posledný slovenskou divadelnou vedou, slovenskou históriou a etnológiou. Zborník by mal prezentovať reprezentatívnu sondu do viacerých vedných disciplín a podeliť sa so zahraničnými slovakistami a širokou verejnosťou s výsledkami práce slovenských vedcov a podať obraz o stave vedeckého myslenia v oblasti humanitných vied na Slovensku.

-po-

Zbigniew Nienacki: Prvý príbeh pána Tragáčika

Bratislava, Ikar 2005

Preklad Peter Čačko

Pre mnohých už dnes dospelých sú príbehy pána Tragáčika priam legendou. Pre mládež znamenajú napínavé a zároveň poučné čítanie, pretože osudy svojráznej postavičky, historika umenia, hľadača a kriminalistu, sú vždy spojené so záhadou, ktorá súvisí s históriou i umením a v neposlednom rade aj so zaujímavým riešením celého „prípadu“ – atmosféru deja dotvárajú humorné situácie a neodmysliteľné, škaredé, staré, ale viacfunkčné auto. Tentoraz sa pán Tragáčik vydáva až na ďalekú Sibír, aby našiel poklad... Vydavateľstvo Ikar pripravuje pre tragáčikomaniakov ďalšie pokračovanie: Pán Tragáčik a Atanarichov poklad Pán Tragáčik a svätý relikviár.

Robert van Gulik: Strašidelný kláštor

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2005

Preklad Ivan Krčméry

Aj medzi knihami sú značkové kúsky, nuž a keď sa povie Gulik, Sudca Ti a k tomu Zelená knižnica, každý čitateľ so srdcom detektíva zaplesá. Sudca Ti vyšetruje brutálne vraždy v taoistickom kláštore, prosto: tajomná atmosféra, v ktorej je pravda strašidelne zahmlená...

-rm-