Recenzia
27.05.2008

250 otázok a odpovedí, Pravda či omyl? - Nové pohľady na svet okolo nás

250 otázok a odpovedí

Pravda či omyl?

Senica, Arkus 2007

Preklad Jela Mlčochová

Dôležitejšie ako poznať správnu odpoveď pri učení, je vedieť položiť správnu otázku. Práve takúto zručnosť učenia si môžu hravou metódou rozvinúť 8 – 12-roční žiaci encyklopedickou publikáciou, ktorá je pre nich šitá na mieru. Dvestopäťdesiat otázok zodpovedá všeobecným vedomostiam žiakov prvého stupňa z prírodopisu, zemepisu, histórie a kultúry. Na pravej strane si môžu prečítať otázky označené číslom a doplnené obrázkom, na ľavej strane vždy pod tým istým číslom nájdu odpoveď. Pod číslom 236 nájdu otázku, či by Mount Everest vyčnieval z Mariánskej priekopy, keby sme ho na tomto mieste ponorili na dno Tichého oceánu. Ak neviete, nalistujte si v tejto farebnej, prehľadne graficky členenej knižke stranu 120, kde nájdete správnu odpoveď. Okrem zopakovania všeobecných vedomostí vás takto sprostredkované informácie naučia správne sa pýtať na podstatu vecí.