Recenzia
13.09.2004

Bratislava pred sto rokmi a dnes

 

Mikuláš Gažo – Štefan Holčík – Otto Zinser

Bratislava pred sto rokmi a dnes

Bratislava, Albert Marenčin Vydavateľstvo PT 2003

Edícia Bratislava – Pressburg Vydavateľstva PT má už tri roky, vyšli v nej knižky Benyovszkého, Satinského, Ortvaya, Ševčoviča a ďalších autorov, na predvianočný trh sa dostáva kniha Bratislava pred sto rokmi a dnes. Listovanie v nej pozýva čitateľa na prechádzku starou Bratislavou a zároveň mu umožňuje porovnávať, čo mesto a jeho obyvatelia rokmi stratili a získali. Autori zvolili pri koncipovaní knihy zaujímavý prístup. Každá dvojstrana predstavuje jeden objekt alebo časť Bratislavy v súčasnosti a okolo roku 1900. Fotografie sú doplnené základnými informáciami o zobrazenom objekte a zmenami, akými prešiel za uplynulé storočie. Výber správ z Pressburger Zeitung z roku 1900 dotvára atmosféru mesta a doslova čitateľa vťahuje do minulého storočia. Autori pri výbere z dobovej tlače postupovali s citom a zachytili tak nielen významné udalosti spomínaného roka, ale aj milé zaujímavosti, ako ,,Prešporský spolok producentov vína vyšle v auguste dvoch svojich členov na študijnú cestu do francúzskej vinohradníckej osady. Ani jeden z nich však nevie po francúzsky, boli by preto radi, keby sa k nim pridal pán, ktorý má v pláne cestu do Francúzska a ovláda aj tamojšiu reč“ alebo ,,Denný poštový spoj z Prešporka do Hainburgu odchádza o 13.30 hodine spred reštaurácie Červený vôl“, ale aj ,,V septembri 1900 spojila hlavná telefónna ústredňa v Prešporku dovedna 103 596 hovorov. V tom istom mesiaci podali na prešporskej pošte 5613 telegramov a pošta prebrala z iných poštových úradov 7915 telegrafických správ“.

Knižka poteší nielen milovníkov Bratislavy, histórie a pohľadníc, ale všetkých, čo majú radi pekné knihy. A Bratislava pred sto rokmi a dnes takou je. Vo mne vyvolala však aj otázku. Aký pocit by asi tak mohla vyvolať podobná knižka o sto rokov, keby si čitateľ 22. storočia prezeral fotografie budov, ktoré sa vystavali v týchto rokoch a čítal by výber správ z našej tlače?

-bi-