Recenzia
05.01.2005

Grafický design v praxi David Dabner

David Dabner

Grafický design v praxi

Nakladatelství Slovart 2004

Preklad Jozef Koval

Odborná publikácia poskytuje profesionálnym grafickým dizajnérom, ale aj ostatným, ktorí len príležitostne potrebujú zhotoviť pozvánky, oznámenia alebo jednoduché tlačené texty, základné princípy tohto progresívneho umeleckého druhu. Napriek tomu, že grafické počítačové programy sú celkom bežne prístupné, nie každý, kto takýto program ovláda, môže sa pokladať za grafika a vôbec nie za grafického dizajnéra. Auto tejto publikácie nevymedzuje hranice medzi odborníkom a laikom, ani medzi umeleckou a remeselnou zložkou grafického designu. Jednoducho nastoľuje základnú abecedu, ktorá platí tak pre reprodukčného grafika, ako aj pre výtvarníka. Kniha je zostavená ako učebnica pre samoukov. V prvej časti knihy autor uvádza množstvo príkladov a cvičení na využitie základných grafických foriem, aké možnosti poskytuje sadzba, písmo, rez a štýl sadzby, upozorňuje na používanie liniek a rozličných ornamentov. Veľkú pozornosť venuje farebnej tlači a fotografiám. Pri práci s fotografiou upozorňuje na rozličné techniky a technologické postupy, na veľkosť a výrez fotografie. V samostatnej kapitole sa venuje kombinovaniu textu a ilustrácii. V druhej časti publikácie zoznamuje nádejných adeptov grafického designu s dizajnérskymi projektmi a kategóriami. Začína praktickými radami, od vyjasnenia zámeru projektu, cez určenie vizuálneho stvárnenia a postupov a prostriedkov, aké naň použije, až po to, dokedy musí prácu stihnúť a s akým rozpočtom musí rátať. Nasledujúce kapitoly sú vlastne lekciami, na ktorých si žiaci precvičujú tvorbu firemného loga a firemných tlačovín, bulletinov, brožúr, časopisov, reklamných tlačovín, plagátov, obalov a etikiet a webových stránok.