Recenzia
04.04.2008

Kresba. Úvodný kurz - Lucy Watsonová - Zaostrené na nezabudnuteľné okamihy

Zaostrené na nezabudnuteľné okamihy

Lucy Watsonová

Kresba. Úvodný kurz

Bratislava, Ikar 2007

Preklad Edgar Jarúnek

Mnohí z nás v detstve radi kreslili, utvárali si tak vlastný svet fantázie, rozvíjali obrazotvornosť. Potom sa nám farbičky a fixky nejako odcudzili a nás už ani nenapadlo vziať ich opäť do ruky. Po rokoch však možno niekto zatúži vrátiť sa k tejto dávno zabudnutej činnosti, bude chcieť zvečniť na papier niektoré okamihy tak jedinečne, ako ich videl on. Ale ako na to? Úvodný kurz kresby nás s kreslením zoznamuje úplne od začiatku a takpovediac „po lopate“. Najskôr sa treba rozhodnúť, čím budeme kresliť – ceruzkou, perom, uhlíkom či pastelom. Dôležitý je aj výber papiera, pretože druh papiera, ktorý použijeme, má vplyv na výraz našich kresieb. Kreslenie na hladký papier napríklad odhaľuje každý detail, drsný povrch čiary prerušuje. Aby vznikla realistická kresba, predmety musia mať primeraný tvar a ich rozmery musia byť v správnom pomere, čo nazývame proporciou. Všetko, čo vidíme, je trojrozmerné, náš papier je však dvojrozmerný. Ako potom preniesť hĺbku predmetov na papier? Kniha nám prezradí jednoduché pravidlá, vďaka ktorým zvládneme aj túto prekážku. Naučíme sa, ako pri kreslení postupovať, ako pridávať tóny, využívať perspektívu, aký je kľúč k dobrej kompozícii, ako zachytiť moment či pohyb.

Nášmu kresleniu naozaj pomôžu jednotlivé kresby uvedené v knihe slúžiace na ukážku postupov kreslenia. Máme tak možnosť sledovať kroky, ako jednotlivé kresby vznikajú a ako budú čoskoro vznikať aj tie naše. 

–mgb–