Recenzia
Dávid Dziak
14.11.2020

Slabá hrdinka v boji proti koronavírusu

Môj hrdina si ty! Ako môžu deti bojovať proti COVID-19

Helen Patuck: Môj hrdina si ty! Ako môžu deti bojovať proti COVID-19.

Inter-Agency Standing Committee, 2020

 

Takmer každá veľká udalosť sa odrazí aj v literatúre. Aktuálne celý svet rieši epidemiologický problém koronavírusu, čo postupne začína reflektovať aj tvorba pre detského čitateľa. Napríklad, v slovenskej literatúre pre deti nedávno vyšla kniha Pes Timo a fučivírus (vydavateľstvo Artis Omnis, 2020) Ľubice Bátoryovej. V roku 2020 napísala Helen Patuck príbeh s názvom Môj hrdina si ty! Ako môžu deti bojovať proti COVID-19, ktorý sama aj ilustrovala. Kniha je výsledkom projektu Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings a podporili ho viaceré organizácie, napríklad UNICEF a WHO, ktoré spolupracovali s rodičmi, opatrovateľmi, učiteľmi a deťmi zo 104 krajín. Kompozícii knihy, ako sa uvádza v tiráži, predchádzal celosvetový výskum, ktorý zisťoval podmienky mentálneho zdravia a psychosociálnych potrieb detí počas pandémie COVID-19. Text najprv čítali deťom v niekoľkých krajinách postihnutých koronavírusom a na základe spätnej väzby od detí, rodičov, opatrovateľov a učiteľov bol príbeh upravený.

Kniha Môj hrdina si ty! Ako môžu deti bojovať proti COVID-19, určená recipientovi od 6 do 11 rokov,  je  dostupná voľne online. Knižne teda vydaná nebola, no text bol preložený už do viac ako 125 jazykov, medzi ktorými je aj Braillovo písmo a slovenčina, avšak meno prekladateľa do slovenského jazyka nie je nikde uvedené. Okrem textovej podoby je už dostupná aj audionahrávka a animovaný krátky film, uverejnený na internetovej stránke YouTube. Neskôr bude publikovaný aj doplnkový sprievodca pod názvom Činy hrdinov, ktorý bude ponúkať návody, ako hovoriť s deťmi o témach spojených s COVID-19 či ako pomôcť deťom usporiadať ich emócie.

Protagonistkou príbehu je Sára, ktorá chce všetkým deťom na svete rozpovedať, ako sa chrániť pred koronavírusom. V noci sa jej zrazu zjaví drak Ario, pochádzajúci z jej srdca, ktorý jej pomôže uskutočniť plán, a tak ju vezme na svojich krídlach do rôznych častí sveta (púšť, dedina, ostrov, sneh, mesto). Jednoduchú kompozíciu tvoria krátke stretnutia s inými deťmi, pričom dialógy majú len informačnú funkciu. Čitateľovi sa priamo sprostredkúvajú informácie o sociálnom odstupe dvoch metrov, umývaní rúk mydlom a vodou, o izolácii, zakrývaní úst lakťom pri kašli a kýchaní, o príznakoch COVID-19 a jeho liečbe: „A keď niekoho stretneme, namiesto toho, aby sme si podali ruky, iba mu zamávame. Snažíme sa ostať doma.“ Anglická verzia však obsahuje informáciu o sociálnom odstupe iba jedného metra a za problematické možno považovať aj samotné cestovanie hrdinky svetom, čo sa počas pandémie výrazne neodporúča, až zakazuje. V texte sa vôbec nespomínajú rúška, nie sú zobrazené ani v ilustráciách, otázny je aj sociálny odstup medzi postavami znázornenými v ilustráciách.

V rozprávke jednoznačne prevážila poznávacia funkcia nad estetickou – na mnohých miestach sa explicitne opisuje či vysvetľuje: „Ľudia, ktorí sú chorí, majú teplotu a kašeľ, môžu mať aj problémy s dýchaním.“ Niekde zas dominuje didaktizmus: „ ‚Keď kašlete, kryjete si ústa lakťom?’ opýtal sa Salem. ‚Môžeš nám ukázať ako?’ opýtala sa ho Leila. Salem jej to rád predviedol.“ Pozitívom príbehu je prítomnosť motívov strachu a smrti. Stvárňujú sa neinvenčne – sú prepojené s koronavírusom tak, že drak Ario poskytuje postávam ako aj čitateľovi techniky zmiernenia strachu z COVID-19 a zo smrti – treba myslieť na niekoho, s kým sa cítime bezpečne, alebo si predstaviť bezpečné miesto. Text má však aj isté nedostatky: veku neprimeraná reč detských postáv („Musíme byť veľmi trpezliví, tolerantní a musíme vedieť rýchlo jeden druhému odpúšťať“), mierny sentiment, občasná nadnesenosť narácie, pravopis čiarok (ich absencia aj redundancia) či defektná syntax.

Zámer knihy bol veľmi dobrý a stále je aktuálny, ale výsledná realizácia je veľmi slabá – protagonistka Sára je v boji proti koronavírusu slabou hrdinkou. O to väčšmi to mrzí, ak knihe predchádzal výskum, bola podporená svetovými organizáciami, celosvetovo propagovaná a preložená do mnohých jazykov. Kniha má teda len informačný ráz s nízkym potenciálom vyvolať plnohodnotný estetický zážitok.