Recenzia
04.05.2010

Štáty sveta v kocke, Geografia štátov sveta - Gabriel Zubrický - Život nielen užívať, ale aj poznávať

Život nielen užívať, ale aj poznávať

Štáty sveta v kocke

Gabriel Zubrický

Geografia štátov sveta

Bratislava, Mapa Slovakia 2009

Atlas prináša aktuálnu geografickú charakteristiku štátov sveta nového tisícročia, ktoré boli k 30. 6. 2009 členmi OSN. Autor zoradil jednotlivé svetadiely podľa ,,sily“ ekonomiky od najsilnejšej po najslabšiu. V tabuľkovej časti uvádza kľúčové údaje geografického charakteru, v textovej časti kladie dôraz na ekonomický a spoločenský vývoj krajín, mapovú časť dopĺňa register geografických názvov. Profil každého štátu sa začína jeho vlajkou, prehľadným výkladovým textom a základnými údajmi o krajine (rozloha, počet obyvateľov, hlavné mesto...), pokračuje prírodou (dĺžka pobrežia, úhrny zrážok, prírodné zdroje, počet druhov rastlín, vtákov, cicavcov – počty ohrozených druhov sú vždy v zátvorkách), populáciou (priemerná dĺžka života, národnostné zloženie, ročný prírastok obyvateľstva), ekonomikou (nezamestnanosť, podiel na tvorbe HDP, export, import, turizmus), životnou úrovňou (obnoviteľné zdroje, produkcia a spotreba energie, internet, hustota cestnej siete, výdavky na zdravotníctvo, počet lekárov na 10 tisíc obyv., vzdelávanie, armáda). Na úvod jednotlivých kontinentov sú zaradené ilustračné fotografie.

–lč–