Ukážka z diela

Krv

Prológ

   Počas búrok a vetrov nad mestečkom sa gazda rád pozerá z okna na susedné domy a čaká, až niekomu odletí strecha. Aj o svoju strechu sa bojí, pravdaže, ale keby tá odletela, mal by gazda inakšie pocity. Vie, že nikomu neodletí celá strecha. To sa počas jeho dlhého života ešte v Novej Vsi nestalo. Odletí škridla alebo kus plechu. Na tieto drobné kúsky neraz gazda pozerá aj za bezvetria, ba kedysi aj susedov upozorňoval na ich nebezpečnú labilitu.

   Susedovi najbližšiemu, zvanému Jožko, odletí po každom vetre kus plechu z jeho zaplátanej strechy. Hrozí nebezpečenstvo, že taký kus môže padnúť na samotného gazdu alebo jeho ženu, či iného člena rodiny.

   Nemôžeme si myslieť, že o takéto veci sa Boh stará. A preto je zbytočné počas búärky sa modliť – hoci gazda cíti, že aj keď perami nehýbe, celá jeho duša sa modlí, aby sa radšej búrka skončila. Potom kontroluje stav hospodárstva. V okolí domu je plno papierov. Gazda ich zbiera a odnáša na hnoj, prikrýva trávou a necháva hniť. Igelity páli v smetnom kýbli, je z toho veľký smrad. Igelity pochádzajú z fóliovníkov našich pracovitých susedov, tiež gazdov.

   Záhrady sú ako smetiská.

   Minule gazda premýšľal o tom, čo by si pomysleli ľudia, keby ozaj zmizla Veľká Británia pod morom, ako to predpovedal jeden prorok ešte v stredoveku. Sleduje v novinách katastrofálne rýchlosti vetrov nad Britániou. Ľudia by asi dlho netrpeli, lebo ostrov by sa ponoril do Atlantiku za niekoľko minút. Námorníci na lodiach by zostali – a Angličania ich majú dosť, takže by to neznamenalo zánik anglického národa. Bolo by ich však menej ako Slovákov.

   Po päťdesiatke sa gazda rozhodol, že bude na všetko hľadieť s optimizmom. Aj keď ho bolí zub – pokiaľ znesiteľne – snaží sa to vydržať. Ide k dobrej zubárke a dá sa ošetriť. O bolesti sa však dobre hovorí až po nej. Keď gazda odchádza od zubára – už bez zuba, lebo zub bol zhnitý a musel von – najradšej by všetkých ľudí vybozkával. Ešte v noci sa chcel rozlúčiť so svetom samovraždou, ale stačilo zlikvidovať jeden prekliaty zub, a život sa ukázal lepší ako ničota.