Ukážka z diela

Pišťáčik

Marcel sa mračil a nadhadzoval v ruke loptičku.

A čo robil Pištáčik? Hladkal Čujka. A čo robil Čujko? Dal sa Pištáčikovi hladkať.

„Teraz budem hádzať ja!" povedal Marcel. „Ale po rovnej ceste. A potom sa uvidí!"

Rozohnal sa a hodil loptičku dolu ulicou. Veľký čierny pes hneď vyrazil. Uháňal? Až sa za ním prášilo. Loptička mu letela nad hlavou. Tak chytro utekal? Naťahoval dlhé nohy. Čujko zaostával. Ale aj tak sa usmieval. Nad čím? Smial sa z krivých nôh veľkého psa. V strede ulice bol dom so zavretými okenicami. Loptička ešte stále letela? Už iba chvíľu. Zapískal vietor. Preletel prachom ulice a pootváral všetky okenice. Všetky? Všetky zavreté. Loptička narazila do otvorenej okenice a odrazila sa naspäť k Čujkovi. Rovno k nemu? Chytil ju do zubov a priniesol Pištáčikovi.

Marcel sa hneval. Zúril. Až sa mu triasla brada? Až sa mu červenal nos.

„Tak, kto má lepšieho psa?" opýtal sa Pištáčik. „Ty alebo ja?"

Psy im ležali pri nohách. Jeden sa tváril tak a druhý tak. Ako? Čujko sa usmieval a veľký pes sa mračil.

„To je nejaký pes?" povedal Marcel. „Veď by ho aj mucha zbila!"

Pištáčik sa iba usmial. Opýtal sa: „Chceš to vyskúšať?" „Chcem!" povedal Marcel.

„Chcem!"

„A tvoj pes?"

„Aj môj pes!"

O pol minúty sa na dvore začal zápas. Medzi kým? Medzi Marcelom a Pištáčikom? Alebo medzi Marcelom a Čujkom? Ani jedno, ani druhé. Veľký čierny pes a Čujko poskakovali pri kuríne v lesklých trenírkach. Na predných nohách mali veľké rukavice. Aj na seba kričali? Marcel kričal: „Daj mu! Ukáž mu! Vraz mu jednu!" A Pištáčik? Pištáčik sa iba usmieval. Čujko ustupoval dozadu. Ako rak? Ustupoval a ustupoval. Čierny pes sa zahnal a z celej sily udrel. Do Čujka? Čujko odskočil. Bum! Veľký čierny pes urobil dieru do kurína. Poplašené sliepky cez ňu utekali von. A čo bolo ďalej? Čujko stál pred dverami do domu. Čierny pes sa zahnal a udrel. Čujko odskočil. Bum! Urobil aj do nich dieru? Dvere vleteli do kuchyne, ale vzápätí sa vrátili a treskli čierneho psa do veľkého nosa.