Ukážka z diela

Roger Krowiak

Vlastnou zbraňou zblízka

Kapitola 1

Loď do Európy 

Peter Pišťanek

Roger Krowiak  si mohol pokojne  vydýchnuť. Vrah, ktorý  naň  dlhé  hodiny trpezlivo  vyčkával  v  prítmí lodnej  kabíny, ležal  teraz  na  dlážke  kúpeľne  so  strelnou  ranou  uprostred tváre.  Krowiak ho zastrelil jeho vlastnou zbraňou. Zblízka. Tak zblízka,  že  teraz stál  sklonený nad  umývadlom a  mocným prúdom  vody si  z očí  vymýval  drobné  úlomky  vrahových  zubov, rozdrvených pri  výstrele.  Krowiakove  tónované  kontaktné  šošovky,  ktoré  jeho  krotkému slovanskému  pohľadu dodávali nemilosrdný  výraz, ležali  teraz na mramorovej doske toaletného stolíka.
   Vrah sa  volal Al Boddicker. S  Krowiakom ho spájala dlhoročná  známosť. Nie, nedalo sa to  nazvať priateľstvom. Ani zaživa nemal  Boddicker nijakých  priateľov. Ako čerstvej mŕtvole  by sa mu ich  podarilo získať ešte ťažšie.
   Roger  Krowiak  sa  v   myšlienkach  preniesol  do  minulosti.  Spoznali  sa pri  spoločnej práci.  Šlo o  odstránenie nepálskeho  veľvyslanca na  frankfurtskom letisku. Po úspešnej  akcii sa dlho  nevideli.  Potom  však  Krowiak   prešiel  do  služieb  Kohonovho  ovocinárskeho   trustu.   Medzi   znepriatelenými   organizáciami  zavládlo  nepriateľstvo. Krowiak  a Boddicker  sa stretli  znova,  tentoraz na opačných stranách.  Krowiak si spomenul, že Boddicker  mu vtedy veľkodušne daroval život;  zasekol sa mu záver odrezanej  brokovnice  s tlmičom,  ktorou sa  mu chystal  odstreliť polovicu  hlavy. Na to, aby použil svoju povestnú tupú britvu, mal oblečený  priveľmi nákladný oblek.
   Pred svojou  smrťou v lodnej  kabíne sa Boddicker  ozval: „Len  nech  to nebolí,  prosím ťa...“  Ležal na  zemi spútaný čašníckym  sakom, ktoré pár minút predtým  stiahol z tela pravému čašníkovi.  Zaškrtil  ho  v  chodbe  a  ukryl  do  kumbálu  pre  upratovačku.  Odovzdane  a rezignovane  hľadel  do  budúcnosti. Vedel,  že nemá  šancu. Krowiak nemal povesť slabého pracovníka. „Spomeň si. Vtedy  v Teheráne.  Tá  brokovnica...“  Krowiak   sa  musel  usmiať  pri  Boddickerovom prosíkaní. „Uvidím, čo pre teba budem môcť urobiť,“  prisľubil mu.
   Nie, Boddicker  netrpel viac ako desať  sekúnd. Bola to rýchla  smrť,  zatiaľ  čo  Krowiakovi  prach  z  jeho rozdrúzganej zubnej  protézy  bolestivo  poranil  spojivky.  Oči,  zaliate  slzami, ho  štípali do zblaznenia. Chladivá  voda z pozláteného kohútika však  pomohla. Roger  Krowiak sa vystrel, obliekol  si smokingové sako,  ledabolo  pohodené na  taburete  a  skúsenými pohybmi  si nasadil  kontaktné   šošovky.   Zo   zrkadla    naň   opäť   hľadeli   oči  profesionálneho zabíjača, studené ani ľadové guľky.
   Iba Harold „Slepec“ Minsky mal  chladnejší a tvrdší pohľad než  Roger  Krowiak. Nečudo,  obe oči   mal sklené.  Prišiel o  ne pri  výbuchu  nálože,   ktorou  bol  istený   kufrík  plný  diamantov.  Ozbrojený kuriér Canettiho syndikátu  ho prepravoval z Londýna do  Bruselu, prebrúsiť. Vo chvíli, keď  kufrík otváral Minsky, bol už  kuriér  mŕtvy  ako  peň.  Preto  nemal  kto Minského upozorniť na  dômyselné zariadenie,  chrániace diamanty pred  každým neodborným  pokusom o otvorenie kufríka.
   Minsky mal  však šťastie. Pred  smrťou mu kuriér  nedobrovoľne  vyzradil  kombináciu  sejfu  v  losangeleskej banke, ukrývajúceho  kompromitujúce  doklady  a  fotografie.  To  Minského zachránilo.  Chirurg, kráľovsky platený Kohonovým  trustom, mu z tela vytiahol  nie menej  ako štyridsaťosem drahokamov.#  #Zrak mu však  nevrátil.  Minskému  bolo hneď  jasné, prečo  taká opatera.  Vedel, že  jeho  život je  v bezpečí len kým  jediný pozná číslo a  kód sejfu. Keď  prezradí svoje  tajomstvo, je s  ním amen. No  Minsky nečakal, až  ktosi  z  Kohonových  ľudí  skonštatuje,  že  je  už dosť silný a  zotavený  na to,  aby z  neho mohli  začať páčiť informácie. Prvý  husársky kúsok,  ktorý sa mu podaril  už ako „Slepcovi“ Minskemu,  bol jeho útek  z tajného bytu, kde ho neprestajne,  vo dne v noci  strážili   Kohonovi  pištoľníci.   Poslepiačky,  zabandážovaný  v  hrubých obväzoch,  fľašu s umelou  výživou držiac v  pravej ruke,  vybehol na frekventovanú londýnsku  ulicu, privolal voľný taxík a  zmizol,  Kohonovým zabíjačom  i snoričom  z Canettiho  syndikátu,  hliadkujúcim  v  zaparkovanom  aute  pred  domom,  spred  nosa. I  napriek  vysokému  výkupnému,  ktoré  na  jeho  hlavu vypísal ako  Kohon,  tak  i  Canetti,  Minsky  sa  stratil,  akoby  sa pod ním  prepadla zem.
   O  rok sa  sčistajasna vrátil  do branže.  Najprv musel v noci  vniknúť do  spálne samotného Freda  Frondelliho, všemocného bossa  obávanej gildy  dovozcov olivového oleja, zanechajúc  za sebou na  potemnelých chodbách newyorského  penthousu mŕtvoly štrnástich po  zuby  ozbrojených   strážcov  na  čele  s   ich  šéfom,  „Sviňou“  Gigolescom. „Slepec“ Minsky si nenútene sadol na peľasť postele a  pred  očami hystericky  vreštiacej pani  Frondelliovej, ktorá nič  netušila  o   skutočnej  činnosti  svojho   manžela,  a  neustálu  prítomnosť po zuby ozbrojených chlapov, ponevierajúcich sa po ich  byte  a  sprevádzajúcich  ju  na  každom  kroku, pripisovala vždy  nebezpečiu, hroziacemu  im zo strany  výrobcov arašídového masla,  sa krátko  predstavil. Pani Frondelliovej  prišlo zle a  zamdlela  pri  pohľade  na  Minského  ruky,  po  lakte zakrvavené krvou ich  bývalých telesných  strážcov. Takisto ju  rušili Minského prázdne  očné  jamky;  sklené  oči  mal  Minsky  ukryté  v náprsnom vrecku  košele. Všetko postavil na efekt. Zaskočený a rozospatý Frondelli  si  uvedomil,  že  slepca,  ktorý  bez  problému  oklame  zložitý  zaisťovací systém penthousu a  holými rukami zlikviduje celú jeho  ochranku,  nie je  len tak  jednoducho možné  bez rozpakov nazvať  obyčajným slepcom. Bez váhania ho angažoval za dvojnásobok platu,  ktorý dostával zosnulý  Gigolescu. Aj tak sa mu  to vyplatilo. Už  len pre obsah lasangeleského  sejfu, ktorý mu pomohol zlikvidovať  Kohonov ovocinársky trust. Fotografie, ktoré zachytávali Kohonove  orgie  s troj-  až päťročnými  prostitútkami, a  ktoré bolo možné  kúpiť  v každom  bare a  na každej  benzínovej pumpe, požívajúcej  Frondelliho ochranu, boli dosť silnou kávou na to, aby si od neho  v budúcnosti nik nevzal ani  kôrku chleba. Morálna väčšina, silne  zastúpená v americkom podsvetí, mu vyhlásila bojkot a tak Kohon o  niekoľko rokov  nato zomrel na  podchladenie v akejsi  kartónovej  krabici  v severovýchodnom  Bronxe. Kurióznou  zhodou náhod  bola  miestom jeho posledného odpočinku krabica od chladničky.
   Tak sa Minsky vrátil do  branže, tentoraz ako „Slepec“ Minsky.  Prekonal handicap, zavinený svojou  nedobrovoľnou slepotou a stal  sa  rovnako  obávaným  zabíjačom,  ako  za  čias, keď ešte videl.  Naučil sa  orientovať v priestore pomocou  sluchu, čuchu a hmatu.  Silou  vôle a  za cenu  nesmierneho úsilia  sa naučil  strieľať z  akejkoľvek zbrane  prinajmenšom tak rýchlo a  presne ako predtým.  Vedel   riadiť   auto,   pilotovať   lietadlo   i  vrtuľník.  Len  neprirodzený  pohľad  dvoch  sklenených  očí  v  zjazvenej  tvári  pôsobil nápadne a tak sa Minsky skrýval za čierne okuliare značky  Ray-Ban. Na svoj handicap však Minsky predsa len doplatil. Údajne  zahynul  pomaly a  v nevýslovných  mukách v  Prahe, hlavnom meste  Poľska, na  dne neoploteného osemmetrového výkopu,  do ktorého sa  zrútil, vychádzajúc z akéhosi kníhkupectva. Ešte i po smerti vraj  pevne  zvieral v  rukách oba  diely Lugsovej  knihy „Ručné  palní  zbraně“, na ktorú mesel predtým vystáť trojhodinovú frontu.
   Na „Slepca“  Minského si spomenul Roger  Krowiak, upravujúc sa  pred  zrkadlom.  Krajina,  v  ktorej  zomrel  Minsky, bola i jeho  cieľom.  České mestečko  Bratislava a  kdesi v  jeho starobylých,  rozpálených  a  úzkych  balkánskych  uličkách  človek, ktorý ešte  netuší, že jeho životná poistka je pomaly splatná.
   Pohľadom zavadil  o Boddickerovo telo. Kým  sa vráti z večere,  mŕtvola nadobudne ten pravý  stupeň posmertnej stuhlosti a nebude  problémom nenápadne  ju vyvliecť na promenádnu  palubu a hodiť do  Atlantiku. Chvíľu uvažoval, čo  s vrahovou kvalitnou pištoľou, no  potom si  ju strčil do  vrecka smokingových nohavíc.  Pri vhodnej  príležitosti  ju tiež  vrhne cez  palubu. Nerád  sa so zbraňami v  batožine   trepal  cez   colné  kontroly.   Rozhodol  sa,   že  v  bratislavskom  prístave hodí  do mora  i svoj  Police Python .45.  Radšej si  zbraň kúpi v najbližšom  obchode po prechode colnicou.  České zbrane majú  všade vo svete dobrý zvuk. Bol  by v tom čert,  aby  v  zemi  výrobcu  nekúpil  búchačku,  s  ktorou by mohol byť  spokojný.
   Roger Krowiak si narovnal motýlika  a vyšiel zo svojej kajuty.  Nezamieril  hneď do jedálne,  najprv  bolo   treba  zbaviť  sa  Boddickerovej búchačky. Prešiel okolo  veľkých sklených dverí, za  ktorými sa  ozýval cengot príborov  a vykročil na  člnovú palubu.  Ozrutná   QE 3 sa valila vpred, zanechávajúc  za  sebou  fosforeskujúcu  brázdu v  antracitovočiernom mori.  Hviezdy mrzli  vysoko na indigovej oblohe.

Čo čaká Krowiaka v bratislavskom prístave? Čítajte nasledujúcu kapitolu!