Ukážka z diela

Rok v Šamoríne

Aká je hlboká

studňa a more

široko, ďaleko

vysoko, hore.

 

Z oblaku strihli si

divoké husi.

Pierkom na studne

píšu, že tu si.

 

Juraj:

Len hlboká studňa

a v nej moje more

pierok malý prístav

na obzore

so závojom husí.

Kotvi, keď tu si.